CFO’lardan İş Hayatının Geleceği için 5 Önemli Öncelik

COVID-19, çalışma hayatı açısından tamamen farklı bir geleceğe öncülük ediyor. Bununla birlikte, dijitalleşme gibi güçler, pandemiden çok önce işgücünü değiştirmeye başlamıştı.

OECD araştırması, otomasyonun bir sonucu olarak işlerin % 31’inin kökten dönüştürülebileceğini öne sürüyor. Bu büyük resim trendleri, birçok kuruluşun şimdiden hızlandırılmış bir gelecek için hazırlandığı anlamına geliyor aslına bakarsanız.

PwC’nin sunduğu bu infografik, bir şirketin Geleceğin İş Planı için ileriye doğru bir yol sağlamaya yardımcı olabilecek beş önceliği tanımlamaktadır. Bu plan, CFO’ların işgücü stratejileri konusunda devam eden bir anketinden alınan yanıtlarla güçlendirilmiştir.

İşletme Stratejisi

Ankete göre, CFO’ların % 72’si, COVID-19’a daha iyi dayanıklılık ve çeviklikle yanıt vermenin uzun vadede şirketlerinin gelişiminde kilit bir faktör olacağını söylüyor.

Evden çalışma veya daha kısa çalışma haftaları gibi esnek çalışma yöntemleri de üretkenliği ve iş-yaşam dengesini iyileştirmeye yardımcı olarak bu geçişi daha da teşvik edebilir. Şirketler, çalışanların ihtiyaçlarını göz ardı etmekten kaçınmalı ve gelişen bir çalışma ortamı yaratmaya yatırım yapmalıdır.

Yetenek Planlama

İş gücü hedeflerine ulaşmak için işe almak tek başına yeterli değildir. Şirketler, güçlü bir yetenek havuzu oluştururken üç adımı düşünmelidir

İyi işe alın

Şirketinizin değerlerini ve misyonunu değerlendirin ve işe alırken çeşitlilik ve kapsayıcılığa dikkat edin. Örneğin, cinsiyet çeşitliliği girişimlerinin sonuçta iyi olduğu, sonuçları iyileştirdiği ve karı ve üretkenliği artırdığı kanıtlanmıştır.


Yeteneği elinizde tutun

Şu anda, CFO’ların % 55’i şirketlerinin kritik yeteneklerini elde tutma becerisine pek güvenmiyor. Kuruluşlar, kısa vadeli bir zihniyetle çalışan işe almaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine, dijital araçlar ve yazılımlarda becerilerin artırılmasına vurgu yaparak çalışanların becerilerini geliştirmeye odaklanmalıdır.

Uyarlanabilir kalın

Alternatif modellerin popülaritesi arttıkça, işletmeler esnek ekonomiden giderek daha fazla yararlanıyor.

Öğrenme ve Yenilik


Gelen otomasyon tehditlerine rağmen, on yetişkinden altısı hala temel bilgi ve iletişim becerilerinden yoksundur.

Bu eğilimlere ayak uydurmak için, dijital okuryazarlıktan eleştirel düşünceye kadar uzanan becerilerin geliştirilmesi çok önemli olacaktır. İş gücünde bir öğrenme kültürü oluşturmak için hem bireysel hem de kurumsal bağlılık gerektirir.

Şu anda, CFO’ların yalnızca % 45’i, şirketlerinin gelecek için gerekli becerileri geliştirme becerisine çok güveniyor.

Çalışan Deneyimi

Bu günlerde çalışanlar işlerine nadiren “Dokuz Beş” bir iş olarak yaklaşıyor. Bunun yerine, anlamlı işler, ilişkiler ve deneyimler arıyorlar – PwC, üç çalışandan birinin daha tatmin edici bir iş için daha düşük ücret almayı düşünmeye istekli olacağını belirtiyor.

Bu doğrultuda, bireysel ihtiyaçları ve refahı desteklemeye yönelik yenilenmiş bir yönetim anlayışının işgücüne aşağıdaki oranlarda somut etkileri olduğu araştırmalarca belirlenmiştir.

Devamsızlıkta %41 azalma
%24-59 daha az iş değişikliği
Satışlarda %20 artış
Verimlilikte %17 artış


Gelecekteki başarı için kuruluşlar, çalışan deneyiminin bütünsel bir görünümünü oluşturmalıdır. Bu amaçla, CFO’ların % 49’u şirketlerinin çalışanların refahını ve moralini yönetme becerisine güvenmiyor.

Çalışma Ortamı

Esnek çalışma, iş dünyasının geleceğinin temel bir bileşenidir ve öyle görünüyor ki, kalıcı da olacak. CFO’ların % 72’si çalışma esnekliğinin şirketlerini uzun vadede daha iyi hale getireceğine inanıyor.

Bu, geleneksel ofisi yeniden yapılandırma ve uzaktan çalışma yeteneklerini destekleme ihtiyacını öne çıkarıyor. – çalışanların istedikleri yerden istedikleri zaman çalışmalarını sağlıyor.

İşin Geleceği tartışmasının bir seferde gerçekleşmediği elbette açık bir olgu- bu alternatif iş gücü ihtiyaçları, kaçınılmaz geçişi hızlandırmaktadır.

Çoğu şirket, yukarıdaki önceliklerden yalnızca iki veya üçüne odaklanır, ancak beşinin de aynı hizaya getirilmesi işin geleceği için çok önemli olacaktır.

1 YORUM

12-18 Ekim Haftalık Sektör Değerlendirmeleri | Bisektör için bir cevap yazın Cevabı iptal et