Perakendeciler Yapay Zekayı Benimseme Konusunda Geride mi Kalıyor?

blank
blank

Google Hong Kong’un sunduğu yeni bir rapor, perakendecilerin yapay zekayı (AI) benimsemeye hazır olmaları bakımından diğer sektörlerin (finans, seyahat, teknoloji ve yenilikçilik) gerisinde kaldığını gösteriyor. Bulgu, yapay zeka geliştirmeye odaklanan üç yıllık uzunlamasına bir araştırma projesinin parçasıdır ve 210 şirket ve 239 KOBİ dahil olmak üzere 400’den fazla işletmenin katıldığı bir ankete dayanmaktadır. 

Şirketleri bilgi birikimine, güvenine, kurulumuna, kullanımına ve AI harcamalarına göre derecelendiren Business AI Hazırlık Endeksi’ndeki ortalama puan 56 iken, perakende sektörü 51 puan ile ortalamanın altında bir oran gösteriyor.

Aslına bakarsanız bu bulgu, AI’nın benimsenmesi için gerçekten önemli miktarda para yatırma ve aslında daha geniş anlamda dijital olma konusundaki sektörde var olan isteksizlikten kaynaklanıyor.

Engeller ve kullanım oranları neler?

Rapora göre, perakendecilerin yarısından fazlasının özel bir yapay zeka stratejisi ve özel bir yapay zeka liderliği yok. Benimsemenin önündeki en büyük engeller, yapay zekanın nasıl dağıtılacağına dair bilgi boşluğu ve yapay zekanın maliyeti ve yatırım getirisine ilişkin endişelerdir.

Rapor, perakendecilerin yapay zeka yolculuğuna veri stratejisi ve yönetimine odaklanarak başlamasını öneriyor. Veri yakalamak, çok kanallı bir varlığı olmayan işletmeler için özellikle zor olabilirken, Covid-19’un perakende satışta dijitale geçişi hızlandırdığının özellikle altını çiziyor.

Rapora göre, perakende satışta yapay zeka için en önemli kullanım örnekleri, müşteri deneyimini iyileştirmeyi, pazarlama harcamalarını optimize etmeyi, çevrimiçi / çevrimdışı entegrasyonu artırmayı ve yeni ürünler oluşturmayı içeriyor. 

En çok ne için yapay zekaya ihtiyaç duyarsınız sorusuna sektörde verilen cevap ise, model tanıma kullanarak otomatik stok toplama ve yenileme, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları yürütmek için yapay zeka dağıtımı, çevrimiçi mağazalar aracılığıyla müşteri analizi ve müşteri kaybını tahmin etmek için analitik değerlendirmeler üzerine odaklanıyor.

Öte yandan, perakendeciler müşterilerin yapay zeka destekli özellikler ve hizmetleri talep etmesini bekliyorlar şu anda. Atlanılan nokta ise, yenilik temelli teknolojilerde talebin ters algoritma ile işlemesidir. İhtiyacı bir yenilik ile alışkanlık haline getirebildiğimizde sektördeki değişimi görebiliriz. Aksi halde perakende, satın al ve sattan öte bir ticaret haline maalesef geçemiyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Perakendeciler yapay zekayı benimseme konusunda gerçekten geride mi kalıyor?

blank

Bir Cevap Yazın